EUs framtid planeras

EUs ledare träffas i dagarna för att planera Europas framtid vad gäller både säkerhet, samarbete och Brexit. 

Drivande i samtalen är Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron. 

Storbritannien väntas ge ett besked om Brexit även om premiärministern Theresa May kommer med ett svagare mandat än innan valet på hemmaplan. 

En hel del medlemsländer såsom Polen och Ungern kommer utsättas för press om att de måste följa EUs lagar. 

[texten uppdateras när nya beslut tas under mötet]

Annonser

Åsiktsregistrering i USA 

I en sk ‘säkerhetsåtgärd’ kräver nu USA flygresenärer att utlämna sina kontonamn på sociala medier. Samtidigt innebär det att landet registrerar individers åsikter, religion och sexuell läggning – områden som enligt mänskliga rättigheter inte får kränkas. 

Detta är vad hård säkerhetspolitik leder till. Inte helt oväntat drivs den av högerextrema, populister och diktaturer. USA är därmed, under Trump som president, på väg att isolera sig ännu mer och på väg att bli ett allt mer intolerant land. Detta kan på sikt medföra att intellektuella och frihetliga människor söker sig bort från USA. 

Trump ger världen fingret!


I ett tal till amerikanska folket deklarerade Trump att USA drar sig ur Parisavtalet. Det gällande klimatavtalet riskerar därmed att urholkas om fler länder följer efter. 

Trumps motivering är att avtalet är dåligt för USA och amerikanska företag och att enda anledningen till att världens alla länder vill ha med USA i avtalet är för att alla andra ska kunna konkurrera ut USA. 

Trump öppnar upp att omförhandla avtalet om det inte drabbar USAs företag och ekonomi. Det verkade dock mest som innehållslöst löfte eftersom han i samma mening sa att man lika gärna kan vara utan ett klimatavtal. 

Nationalism vs Socialliberalism


Frankrike har valdag i första omgången. Det avgörs i en andra omgång om ingen får över 50%. Men valet är ändå mycket viktigt. Idag blir det tydligt om Europa kommer väljs nationalismens väg, eller den socialliberala banan. 

Det har nog aldrig varit tydligare än idag att nationalismen står mot socialliberalismen. Den ena står för frihet, demokrati och medmänsklighet medan den andra för raka motsatsen. 

Valet i Frankrike visar vägen. 

Sätet för män


I Mexico City har man en sittplats bara för män. Men det är ett säte med ingjutet mansorgan och bröst. 

Passagerare som provsuttit sätet tycker det är mycket obekvämt att sitta där. Syftet är att medvetandegöra män om hur obehagligt det är för kvinnor när de utsätts för sexuella trakasserier på tåget och i samhället. 
Kampanjen har fått stor uppmärksamhet och säkerligen fått en och annan man att förstå obehaget. 

Trumps politik


Inför den amerikanske presidentens tal till kongressen var det många som undrade vilken politik och agenda som presidenten skulle lägga fram. Många frågade sig hur hans ekonomiska politik skulle se ut, vad han ska göra rent konkret med sjukvårdsreformen Obamacare och vilken politisk kompass som kongressen ska arbeta efter. 

I sitt timmeslånga tal höll Donald Trump en fortsättning på sin valkampanj halva tiden. Det lät precis som innan valet och som under hans resor efter valet för han redan påbörjat sin valkampanj för 2020. 

Resterande tiden lade han i snitt 30 sekunder, inklusive applåder från republikanska kongressledamöter, på varje område förutom immigration, kriminalitet och kritiserandet av Obamacare. De flesta områden omnämndes bara med ett par ord i förbigående när han snabbt bytte till annat ämne. 

Demokraternas och medias svar och tolkning är att Trump fortfarande är lika aggressiv i sin vision även om han inte använde hårda ord. Även om byggandet av muren nämndes så avstod presidenten från att nämna att Mexico ska betala för den. 

Ett annat område som helt utelämnades var Ryssland. Däremot fick illegala immigranter stå som syndabock för all kriminalitet i landet.